Bijbelse Profetie

De aanstaande terugkeer van Jezus Christus de Koning in al Zijn Glorie

Dit blad beschrijft de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden in de laatste dagen voor de terugkeer van Christus. Het blijkt duidelijk uit het Woord dat het snel zal gebeuren dus moeten we klaar zijn. We worden gewaarschuwd te gehoorzamen en ons nu te bekeren want het zou wel eens onze laatste kans kunnen zijn.

1967 – De Laatste Datum in de Bijbel!

Velen hebben zonder succes geprobeerd om de datum van de terugkomst van Jezus te voorspellen – maar de Bijbel zegt dat “… van dien dag en de ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.” (MATTHÉÜS 24:36). Er zijn, echter, vele andere datums geprofeteerd in de Bijbel die ons tonen dat we ons in de laatste dagen bevinden. Lees meer over de laatste datum profetie in de Bijbel… 1967.

Data met rampen

Dit krantenknipsel toont de grote aardbevingen die zich hebben voorgedaan in de afgelopen honderden jaren. Er blijkt een alarmerende toename te zijn in hun aantal en precies zoals Jezus profeteerde, is dit een van de tekenen van de laatste dagen.

De munt van Daniël 12:12

Wat betekent het, 1335 jaren te wachten? Leer door een munt over een van de meest verbazingwekkende profetieën van de Bijbel.

Babel

Een van de grootste steden aller tijden – werd vernietigd in een dag – precies zoals geprofeteerd in de Bijbel. Lees dit blad om meer te weten te komen over hoe accuraat de bijbelse profetie is.

Schets bij Daniël 7

Heb jij je ooit afgevraagd wat Daniëls profetie over de vier koninkrijken betekent? Deze schets geeft een goed overzicht.

De stamboom van Abraham

Wie zijn de ware afstammelingen van Abraham? Deze tekening toont de waarheid van de Bijbel!

De volkeren volgens Genesis 10

Wat gebeurde er met de volkeren genoemd in dit hoofdstuk? Houdt Genesis 10 enig verband met ons tegenwoordig? Deze kaart toont het trekken van deze volkeren en waar ze tegenwoordig kunnen worden gevonden.

Naties volgens Genesis

Bron: C.S. Hammond & Co.