Gebed

Bewerkte Notities van Charles Finney

Charles Finney heeft een van de grootste opwekkingen in de jaren 1800 geleid – zijn prediking was direct en legde alle zonden bloot. Heb jij je ooit verwonderd waarom sommige gebeden onbeantwoord blijven – je kunt het antwoord hier vinden.

Waarom we in de Geest moeten bidden

Een duidelijke opsomming van redenen waarom bidden in de Geest noodzakelijk, krachtig en zeer gewenst is. Iedere reden wordt ondersteund met 1 of meerdere bijbelschriften.

Bid op deze wijze

Sommige mensen denken dat het heel gemakkelijk is om te bidden, maar eigenlijk is dat niet zo. Dit artikel geeft uitleg over een aantal methodes die helpen om je gebed gemakkelijker te maken.

Gebedsrichtlijnen

Lees de notities voor een preek over gebed gegeven door David Cho - pastor van 's werelds grootste Pinkstergemeente.

Zegevierend gebed

Charles Finney preekt: "Zegevierend gebed is dat wat een antwoord verzekerd. Het uitspreken van gebeden is niet het offeren van zegevierend gebed. De invloed van gebed is niet zozeer afhankelijk van kwantiteit maar van kwaliteit. Ik weet niet hoe ik dit onderwerp beter kan benaderen dan over een feit te verhalen uit mijn eigen ervaring voordat ik bekeerd was."

Zeven wetten van het gebed

In de natuur gebeurt alles volgens vaste wetten. Zo is het ook op het geestelijke gebied: God werkt volgens wetten. Zo vaak raken we ontmoedigd en geloven dat bidden nutteloos is wanneer onze gebeden niet beantwoord worden. Maar de eigenlijke reden hiervoor is dat wij de wetten van God niet vervuld hebben welke een voorwaarde voor het gebed zijn. [Volledige tekst:

Vasten en gebed - de atoomkracht van God!

Moet jij een geheime zonde overwinnen? Wil je dichter tot God naderen? Vasten en gebed zijn vaak het antwoord. Dit blad geeft vele getuigenissen over hoe God antwoord gaf aan degenen die naar Hem zochten door vasten en gebed. Er wordt ook goed en praktisch advies gegeven hoe je voor je lichaam moet zorgen tijdens het vasten.

Bidden in tongen

Lees verbluffende getuigenissen van mensen die andere mensen die in tongen baden verstonden!

Uw Naam zij geprezen

Wij hebben deze vorm van gebed een lange tijd als ritueel opgezegd. Maar in feite bedoelde Jezus Christus dat we gewoon dit gebedspatroon zouden moeten volgen. Lees hoe we kunnen leren effectief te bidden door te bidden volgens het patroon van het Onze Vader. [Volledige tekst: