Jezus Christus

Toen werd Hij gekruisigd

Heb je er ooit over nagedacht wat het betekende dat Jezus stierf voor onze zonden? Hij stierf de meest verschrikkelijke dood die de mens kan bedenken - kruisiging. Denk diep na over deze informatie en begrijp wat Jezus doormaakte om al onze zonden en ziekten weg te nemen!

Wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest

"Wat zegt de Bijbel over de Heilige Geest?" is een blad met schriften die de doop in de Heilige Geest in de Bijbel beschrijft. Dit blad verklaart ook de rol van de Heilige Geest en de noodzaak om geestvervuld te worden met als bewijs het spreken in tongen.

Het perfecte plan van verlossing

Er is geen grootser plan dan het plan van onze verlossing. God wist dat de mensen die Hij geschapen had, zouden zondigen en daarom maakte Hij het mogelijk voor hen, door het offeren van Zijn zoon, verlost te worden. "Toen de tijd vervuld was," kwam de verlosser. Hij was een onbekende man uit Nazareth, maar voldeed aan de beschrijving die de profeet Jesaja 550 jaar tevoren had gegeven.

De reinigende kracht van het bloed

Leer over de betekenis van het bloed van de Heer dat ons reinigt van zonde. Aan de hand van parallellen in de biologie uitgelegd.