Zonde en Oordeel

Gods Oordeel over deze Zondige Wereld

Dit blad bevat een lijst met seksuele zonden. Gods houding t.o.v. iedere vorm van seksuele immoraliteit wordt onthuld aan de hand van voorbeelden uit het Woord. De schrift komt met een waarschuwing dat God iedereen zal oordelen die Zijn Woord niet gehoorzaamt en zich bekeert van zijn immoraliteit.

Gods Woord veroordeelt Satan en al zijn werken:

Gods Woord spreekt duidelijk tegen satan en zijn werken. Het toont dat hekserij / astrologie / seances / magie en hypnose een gruwel zijn voor God. Door Jezus Christus overwinnen wij de werken van satan.

Wat gebeurt er als je dood gaat?

Alle doden - iedere man, vrouw of kind die ooit geleefd hebben - zullen opgewekt worden uit de dood en door God geoordeeld worden voor de dingen die zij in hun leven hebben gedaan...