Otrzymanie Ducha Świętego - Dz Ap 2:38


Jak otrzymać Ducha Świętego? W tym krótkim klipie Pastor Scott opisuje wzór zapoczątkowany w Nowym Testamencie: ludzie byli napełniani Duchem Świętym i – jako wstępny dowód – mówili innymi językami. W dniu Zielonych Świąt 2000 lat temu, narodził się Chrześcijański Kościół. DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38 jest Ewangelią w skrócie: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.”  Fragment wykładu Biblii podany w Kornwalii, Anglia, w sierpniu 1998 r.