Jezus Chrystus

Choć Był Ukrzyżowany

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek co to znaczy, że Jezus umarł za nasze grzechy? Zmarł w najokropniejszy sposób jaki można sobie wyobrazić - poprzez ukrzyżowanie. Przemyśl to głęboko i zrozum przez co Jezus musiał przeszejść, aby uwolnić nas od naszych grzechów i chorób!

Doskonały Plan Zbawienia

Nie ma wspanialszego planu niż plan naszego zbawienia. Bóg wiedział, że ludzie, których stworzył będą grzeszyli i dlatego umożliwił im zbawienie przez ofiarę Jego syna. "Kiedy czas się wypełnił" przyszedł Zbawca. Był nieznanym mężczyzną z Nazaretu, ale wypełnił proroctwa, które prorok Izajasz dał 550 lat wcześniej.

Oczyszczająca Siła Krwi

Dowiedz się o znaczeniu krwi Pana oczyszczającej nas od grzechu przez podobieństwa w biologii.

Nieporównywalny Chrystus

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak nieporównywalny jest Jezus Chrystus? Przekonaj się sam...