Modlitwa

 

Notatki Zaczerpnięte od Charles' a Finney' a

Charles Finney poprowadził jedno z największych przebudzeń w latach 1800-nych - jego głoszenie było bezpośrednie i eksponowało każdy grzech. Zasatanwiałeś się kiedykolwiek, dlaczego niektóre modlitwy pozostają bez odpowiedzi - właśnie tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. 

Dlaczego powinniśmy modlić się w Duchu Świętym

Ten plik przedstawia szereg powodów, dla których powinniśmy modlić się w Duchu, a każdy z nich poparty jest Pismem Świętym.

Módl się w ten Sposób

Niektórzy ludzie myślą, że bardzo prosto jest się modlić, lecz w rzeczywistości tak nie jest. Ten artykuł opisuje kilka różnych metod, które sprawiają, że modlitwa jest łatwiejsza. 

Modlitewny Przewodnik

Znajdziecie tu notatki na temat modlitwy z kazania Davida Cho - pastora największego na świecie kościoła zielonoświątkowego.

Zwycięska Modlitwa

Charles Finney głosił: "Zwycięska modlitwa to taka, która chroni i daje odpowiedzi. Mówienie regułek, to nie jest ofiarowanie zwycięskiej modlitwy. Zwycięstwo w modlitwie nie zależy tak bardzo od ilości, co od jakości. Nie znajduję lepszego sposobu na przybliżenie tego tematu, jak nawiązanie do moich własnych doświadczeń z czasów, kiedy nie byłem jeszcze nawrócony".

Siedem Praw Modlitwy

W naturze, wszystko działa według ściśle ustanowionych praw. Tak samo jest w swerze duchowej: Bóg działa według praw. Jak często bywamy bezsilni i wierzymy, że nasze modlitwy są bezużyteczne, kiedy nie otrzymujemy na nie odpowiedzi. Jakkolwiek, powodem jest to, że nie wypełniliśmy Bożych praw, które są warunkami w modlitwie.

Post i Modlitwa - Siła Atomowa Boga!

Czy chcesz przezwyciężyć ukryty grzech? Czy chcesz zbliżyć się do Boga? Odpowiedzią są najczęściej post i modlitwa. Ten artykuł zawiera wiele świadectw o tym, jak Bóg poruszał się i dawał odpowiedzi tym, którzy poszukiwali go przez post i modlitwę. Są tu również wskazówki jak dbać o swoje ciało podczas postu.

Modlitwa w Językach

Znajdziesz tu wspaniałe i zadziwiające świadectwa o tym, jak ludzie rozumieli innych modlących się w językach!

Uwolnienie w Uwielbianiu

“Dawid był tak przekonany o mocy uwielbienia, że miał więcej niż 4,000 osób zatrudnionych by to robić." Ten tekst opowiada o ważności uwielbienia oraz o tym co Biblia mówi o tym kiedy, gdzie, dlaczego i w jaki powinniśmy uwielbiać BogaThis article discusses the importance of praise, and looks at what the Bible says about when, where, why and how we should praise God.