Bön

Bearbetade kommentarer från Charles Finneys undervisning

>Charles Finney ledde en av 1800-talets största väckelser – hans predikningar var rakt på sak och uppdagade all synd. Har du någonsin undrat varför en del böner inte blir besvarade – du kanske hittar svaret här.

Varför vi bör be i Anden

Denna fil innehåller en lista med skäl till varför bön i Anden är nödvändig, och varje skäl understöds av Bibelverser.

Be så här

En del människor tror att det är mycket enkelt att be, men det är det faktiskt inte. Denna artikel förklarar en del olika metoder som underlättar bönen.

Bönehänvisningar

Läs anteckningarna från en predikan om bön av David Cho - pastor för världens största pingstkyrka.

Segrande Bön

Charles Finney förkunnar: "Segrande bön är sådan bön som får svar. Att läsa upp böner är inte att be segrande bön. Bönens förmåga att segra beror inte så mycket på kvantitet som på kvalitet. Jag vet inte hur man bättre kan behandla detta ämne än att berätta en sak från min egen erfarenhet innan jag blev frälst."

Sju Bönelagar

I naturen fungerar allting enligt givna lagar. Detsamma gäller i den andliga världen: Gud agerar enligt lagar. Ofta blir vi modfällda och tror att bön är meningslös när våra böner inte blir besvarade. Den verkliga orsaken är emellertid att vi inte har uppfyllt de Guds lagar, vilka utgör ett villkor för bön.

Fasta och bön - atomkraften från Gud!

Behöver du övervinna en hemlig synd? Vill du komma närmare Gud? Fasta och bön är ofta svaret. Detta studieblad innehåller många vittnesbörd om Guds ingripanden som svar till dem som har sökt Honom genom fasta och bön. Det innehåller även bra praktiska råd om hur du skall sköta din kropp under en fasta.

Att be i tungor

Läs dessa häpnadsväckande vittnesbörd från människor som förstått andra människors bön i tungomål!

Ditt namn skall prisas

Vi har länge ordagrant rabblat upp denna bön på ett rituellt sätt. Men Jesus Kristus menade bara att vi skulle följa detta bönemönster. Läs hur vi kan lära oss att be effektivt genom att följa mönstret i Herrens Bön.