Nationella Israel och Judah

Vem är Israel idag? Gud har utvalt ett folk åt Sig och det är mycket viktigt för oss att veta vilka de är. Bibeln säger att de skulle vara blinda inför sin egen identitet, men att spåra de tolv stammarnas historia och deras vandringar hjälper till att identifiera deras nutida identitet.

Att förbli okunnig om detta ämne är att förbli blind för ungefär 80% av Bibeln, eftersom i stort sett alla nationella löften och profetior i Guds Ord står i samband med dessa tolv stammar. Gud övergav aldrig Sitt folk och uppmanar dem idag att följa Hans vägar som Han gjort i bibliska tider.

Brittiska Israel

Denna omfattande bakgrundsartikel förklarar i detalj sambandet mellan Israel i Gamla Testamentet och de brittiska och amerikanska folken idag. Tecknen och symbolerna för de amerikanska och brittiska folken vittnar om deras arv. Detta tema kan spåras genom Ordet och börjar med Guds löften till Abraham. Den brittiska monarkins härstammande från Davids ätt undersöks också.

De engelskspråkiga folkens roll

Historiens blad berättar historien om de israelitiska nationerna – Storbritannien och Samväldet, Amerika och Kanada – som inte bara gav frihet till världen och användes av Gud för att befria andra nationer från förtryck och tyranni, utan också hjälptes på ett gudomligt sätt och försvarades av Gud för detta syfte.

Nationella Israel & Juda

Vem är Israel idag? Gud har utvalt ett folk åt Sig och det är mycket viktigt för oss att veta vilka de är. Bibeln säger att de skulle vara blinda inför sin egen identitet, men att spåra de tolv stammarnas historia och deras vandringar hjälper till att identifiera deras nutida identitet.