Skapelse kontra evolution

Hoatzinfågeln

I Amazonas regnskogar i Sydamerika lever en konstig fågel som kallas hoatzin. Den lever vid flodstränderna och äter löv och frukt. Hoatzinmamman bygger sitt bo i träd och buskar som hänger ut över vattnet, och när fågelungarna kläcks har de klor på vingarna! Detta är väldigt ovanligt eftersom mycket få fåglar har dessa klor, men för ungarna är de väldigt nödvändiga. Ytterligare bevis för Skapelse!

Underlig och Underbar! Hackspetten

Visste du att hackspetten använder sin näbb som en vägborr? Den hackar i träd med en hastighet av 8 eller 10 hack per sekund! Den kan göra hål i det hårdaste trä – till och med i cement, men den gör allt detta utan att skada sin hjärna. Hur är detta möjligt?