Synd och dom

Guds dom över denna syndfulla värld

Detta studieblad innehåller en lista med sexuella synder. Guds inställning till varje form av sexuell omoral avslöjas genom exempel från Ordet. Bibelverserna varnar att Gud kommer att döma dem som inte lyder Hans Ord och vänder sig från sin omoral.

Guds Ord fördömer satan och alla hans verk

Guds Ord talar tydligt emot satan och hans verk. Det visar att trolldom / astrologi / seanser / magi och hypnotism är styggelser för Gud. Genom Jesus Kristus har vi seger över Satans verk.

Vad händer när du dör?

Alla människor kommer att uppleva döden och vad kommer att hända då? Enligt Guds Ord kommer alla att återuppstå och sedan gå domen till mötes. Varje människa måste avlägga räkenskap inför Gud. Bara genom tro på Jesus Kristus kan vi undkomma de konsekvenser vi förtjänar.