Wigglesworth Down Under

Av ett ögonvittne – Pastor Harry V. Roberts
(Sammanfattning)

Smith WigglesworthNya Zeelands största väckelse började i Kina, där en missionär, Mr. J. Fullerton, blev visad av den Helige Ande att Gud skulle utgjuta sin Helige Ande över Nya Zeeland. Mr. Fullerton reste tillbaka till sitt eget land, Danmark, där han träffade Smith Wigglesworth. Mr. Fullerton berättade för Smith Wigglesworth vad Gud hade visat honom. Smith Wigglesworth bad över det och Gud visade honom att han skulle besöka Nya Zeeland.

Smith Wigglesworths första predikan, “The Enduement of Power and The Gifts of the Spirit” (sv. Utrustandet med Kraft och Andens Gåvor) gavs i Söndagsskolesalen i ”Vivian Street Baptist Church”, Wellington. Predikan visade att den Helige Ande är en verklig person och är utlovad till alla troende. Vi har rätt att be den Helige Ande att leva i oss och vi har ingen seger över synd utan Honom. Antalet deltagare vid dessa morgonmöten ökade väldigt snabbt och de var tvungna att flytta dem till huvudkyrkan, som också den var för liten! De var i ett av dessa möten som tungotalsfenomenet hördes. Det var underligt att så många genast var emot tungotalandet utan att känna till något om det. Dessa fördomar försvann så fort uttydningarna kom. Uttydningarna var respektingivande och grundade i Skriften.

Mirakulösa helanden skedde när man bad över handikappade och sjuka barn. En mager man med lungsot, som man totalt hade gett upp hoppet för, bars in. Han var i koma, men efter bön reste han sig med full vigör och gick med högt buret huvud ut ur kyrkan, helad!

Kvällsmötena hölls i Wellingtons stadshus. Folkskarorna växte från 800, till 1600, till 3000 den tredje kvällen. Efter den kvällen var man tvungen att avvisa människor varje kväll. En kväll var det åtminstone 1000 besökare som inte kunde beviljas inträde. Smith Wigglesworth predikade huvudsakligen om Gudomligt helande, hans nyckelord var ”BARA TRO”.

Wellington Stadshus - från utsidan Wellington Stadshus - från insidan

Wellingtons stadshus var platsen där evangelisten Smith Wigglesworth var använd för att hela massvis med människor och leda dem till frälsning 1922

Huvudstadens morgontidning, The Dominion, daterad den 31/5/1922 rapporterar:

TROSFYLLT HELANDE – EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER
I STADSHUSET – DE DÖVA HÖRA

Att hela de sjuka genom gudomligt inflytande är inget nytt anspråk, även om det har dragit stora skaror till stadshuset den här veckan för att faktiskt bevittna att helandeförloppet sker här och nu. En mycket stor skara var närvarande vid gårdagskvällens manifestation.

Evangelisten från Yorkshire, Mr Smith-Wigglesworh, leder mötena och förutom att han smörjer med olja, så sker den verkliga helandeprocessen endast genom tro. Kvällen börjar med ett religiöst möte, inklusive bön och psalmsång, varefter helandemanifestationen tar plats.

Igår kväll infann sig ungefär tvåhundra människor - av båda könen – för behandling, men evangelisten kunde bara ta hand om femtio av dem. Övriga fick senareläggas tills ikväll.

De som sökte hjälp bestod av invalider (av vilka många kunde kasta sina kryckor och käppar omedelbart); andra hade struma, reumatism, partiell blindhet, dövhet och olika slags krämpor. En ganska stor andel hävdade att de blivit helade eller befriade genom den gudomliga tro som ingjutits i dem genom evangelisten. Till exempel: En medelålders kvinna, som var invalidiserad av reumatism, bevisade sitt helande genom att korsa floden; människor som hade stammat kunde be Herrens bön utan att stamma; unga kvinnor, vars halsar var svullna av struma, bekände sig helade – och bevisligen försvann svullnaderna eller minskade i storlek i vissa fall; en 80-årig man som var delvis blind, sade att hans syn hade förbättrats; och ett flertal som led av någon form av smärta bekände att de befriats från sina lidanden. Det fanns naturligtvis misslyckanden, kanske på grund av bristande tro, eller möjligen på grund av att de som led inte kunde helas.

Några av de som blivit helade beskrev skriftligen sina upplevelser under svuren ed.
Dessa eder svors inför Mr. C. A. Baker, JP.
Författaren hade inte myndighet att publicera deras namn, varför namnen har utelämnats.

Några av de som blivit helade beskrev skriftligen sina upplevelser under svuren ed. Dessa eder svors inför Mr. C. A. Baker, JP. Författaren hade inte myndighet att publicera deras namn, varför namnen har utelämnats.
 
Herr ____, från Wellington, mejerist, förklarade att han i tre år har lidit av kronisk magkatarr och förlamning i båda benen från höften och nedåt, och kunde endast röra sig mödosamt med hjälp av kryckor, orsakat av ryggskador från olyckor och slitsamt arbete. “Söndagen den fjärde juni,” fortsatte han, “besökte jag stadshuset på kryckor; jag såg andra som blev helade och trodde att Gud skulle hela mig. Jag gick fram, Mr. Wigglesworth lade händerna på mig, en av medhjälparna smorde mig med olja och Mr. Wigglesworth sade till mig att gå. Jag gav kryckorna till honom och gick hem. Helandet kändes som om ett par hårt åtsittande strumpor hade tagits av mina ben. Min hälsa har förbättrats sedan den fjärde juni. I 14 år har jag haft en cysta på baksidan av nacken och har ofta talat med läkarna om att ta bort den. De verkade inte så angelägna om att skära bort den. Cystan ökade i storlek tills den var stor som ett ordinärt hönsägg. Nästa morgon när jag vaknade efter mitt helande, upptäckte jag att cystan hade försvunnit helt och hållet.”“Uttalat i Wellington denna 20:e dag i juni, 1922.” 

Fru ____ förklarade att åderbråcken i hennes ben brast för över tre år sedan. “Jag var på sjukhuset två gånger”, lägger hon till. “Vilan på sjukhuset gjorde gott för benet, men när jag kom ut och använde benet sprack venerna upp igen. Sista gången på sjukhuset skar läkaren ut venerna på insidan av benet; ett sår bildades på utsidan av det vänstra benet. Jag var tvungen att gå med käpp och kunde bara halta mig fram. Smärtan var intensiv. Jag gick till stadshuset. Mr. Smith Wigglesworth bad för mig, jag hade tron att Jesus skulle hela mig.

Smärtan upphörde och har inte återkommit. Jag kunde släppa min käpp och jag sprang upp till min mor för att berätta att jag var helad och jag kunde ta spårvagnen igen.
 
Nu är mitt ben friskt och bra och såret läker mer för varje dag och jag prisar Gud för Hans godhet mot mig. Nu kan jag tvätta och göra mitt eget hushållsarbete.

Förut var jag alltid tvungen att ha hjälp med hushållsarbetet.” "Uttalat i Wellington denna 23:e dag i juni, 1922”.
 
Fru ____ från Wellington, förklarade att hennes son Ronald (11 år gammal) bröt armen för ungefär 5 år sedan. Den var dåligt läkt och var en smula kortare än den andra och han kunde inte böja armen bakåt. Hon tog pojken med sig till stadshuset och nu är hennes pojkes armar lika långa och armen som var bruten kan nu böjas bakåt tills den nuddar skuldran. Innan denna händelse hade hon låtit massera hans arm i tolv hela månader utan något resultat. Denna dam intygar att hennes dotter Mavis, som led av polyper, också blev fullständigt helad och hon har inte haft några problem med andningen sedan dess.
Detta uttalande gjordes den 20:e juni.

Fröken ____ förklarar att hon i fjorton år har lidit av ögonproblem - det högra ögat var vridet inåt och hon bar alltid glasögon för att korrigera synen. Doktor ____ sade att hon alltid skulle behöva dem: “Jag gick till stadshuset”, tillägger hon, “den andra söndagen i missionssatsningen, den 4 juni. Jag hade varit på mötena flera gånger tidigare för att noggrant betrakta hur de gick till. Jag har varit kristen sedan 9 års ålder och jag var säker på att Kristus skulle hela min syn. Mr. Wigglesworth lade sina händer över mina ögon och genast blev det högra ögat framåtriktat. Jag tog inte på mig glasögonen igen och för varje dag blev min syn starkare och nu är mina ögon både starka och min syn är utmärkt”.
“Uttalat i Wellington, denna 21:a dag i juni”.

Helanderesultaten av denna kampanj är mycket häpnadsväckande och om man tar alla de skrivna vittnesbörden vore det ingen överdrift att säga att åtminstone sjuttiofem procent av de som kom fram blev definitivt helade.

“Och alla häpnade över Guds stora makt.” (LUKASEVANGELIET 9:43).

Annonsen nedan är en kopia av den som publicerades i ”the Evening Post” den 1 juli 1922.

VÄCKELSEKAMPANJ MED SMITH-WIGGLESWORTH

STADSHUSET
Söndag förmiddag, 2:a juli 10.30. Brödbrytande för alla.
Söndag kväll, 2:a juli 6.30. Nyfrälsta är speciellt välkomna. 

TARANAKI ST, METODISTKYRKA:
Måndag förmiddag, 3:e juli 10.30. Måndag kväll, 3:e juli, 7.30.

STADSHUSET
Tisdag förmiddag, 4:e juli 10.30. Tisdag kväll, 4:e juli, 7.30.
Onsdag förmiddag, 5:e juli, 10.30.

TARANAKI ST, METODISTKYRKA:
Onsdag kväll, 5:e juli, 7.30.
Torsdag förmiddag, 6:e juli, 10.30. Torsdag kväll, 6:e juli, 7.30.

STADSHUSET
Söndag förmiddag, 9:e juli, 10.30 Söndag kväll, 9:e juli 6.30.
Måndag förmiddag, 10:e juli 10.30. Måndag kväll, 10:e juli, 7.30.

Bara 50 biljetter till sjuka personer kommer att delas ut dagligen. Dessa kommer att delas ut vid ingångarna; söndag 17.30; vardagar 18.30.
Näsdukar måste vara tydligt märkta med namn och för dem som inte bor i stan måste adresserade och frankerade brev medfölja. Kvarglömda näsdukar hos Harris, Ellice Ave. 3. Skicka frimärken eller ring kvällstid, mot beskrivning.
H. ROBERTS, Hon. Sec.

Den stora kyrkan på Taranaki Street blev snabbt fylld och massor av människor var tvungna att nekas inträde. Vid ett tillfälle var tjänstgörande poliser tvungna att återställa ordningen då folkmassan tryckte Smith Wigglesworth så kraftigt mot talarstolen att han inte kunde röra sig.

Denna händelse påminner oss om exemplet som finns nedskrivet i MARKUSEVANGELIET 3:10, “Ty han botade många och blev därför överlupen av alla som hade någon plåga och fördenskull ville röra vid Honom”.

Många människor blev helade, precis som i Kristi dagar. Platsen var fylld med en allsmäktig närvaro, som krävde gudsfruktan.

En pojke på elva år som led av förlamning sedan barndomen bars till mötet av sin far. Han hade aldrig kunnat gå och hans ben var för svaga för att stödja honom. De var korslagda, förtvinade och böjda. “Sätt ner honom”, löd befallningen, och sedan: ”I Jesu Kristi Namn, stå upp”. Genom detta rätades hans ben ut och med hjälp av sina händer reste han sig. ”Gå nu, i Jesu Namn.” Det kan omöjligen förklaras men dessa tändstickor fungerade. Knäna låstes upp och med en svängande rörelse gick han. Hans far grät av glädje.

SMITH-WIGGLESWORTH VÄCKELSEKAMPANJ

S T A D S H U S E T • S T A D S H U S E T
IKVÄLL (ONSDAG), KLOCKAN 7.30
Underbara Upplevelser! Skaror Kroppsligen Helade!
Över tusen omvända. Gud besöker Wellington
med en mäktig våg av frälsning. Stadshuset för litet för att rymma massorna.
Överfullt. Hundratals avvisade.
PÅ TORSDAG FÖRMIDDAG, KLOCKAN 10, I STADSHUSET,
Mr. Wigglesworth kommer att be för alla sjuka som har biljett.
Sista kvällen blir blinda ögon seende, de lama gå, de döva höra.
Halleluja!
H. Roberts, Hon. Sec.

1100 sjuka och lidande kom och man bad för alla. Smith-Wigglesworth utsåg tre personer att hjälpa till, Pastor Roberts, Mr. Lovelock och Rev. Catchpole, baptistpastor. De stod i var sitt hörn i stadshuset. Hela stället var laddat med en levande men odefinierbar pulserande kraft. Hundratals vittnesbörd gavs, både muntliga och skriftliga, och de visade att människor blev helade från alla typer av sjukdomar, demoner blev utdrivna, och många berättade om den stora andliga uppbyggelsen som de hade fått.

“Och när de hade gjort så, fingo de en stor hop fiskar i sina nät; och näten gingo sönder.” (LUKASEVANGELIET 5:6).

Smith Wigglesworth blev mäktigt använd av Gud för helande, men detta var inte hans enda mål. Han trodde på ett “Four-Square Gospel”:

 • Frälsning genom Blodet.
 • Gudomligt Helande genom Hans Sår.
 • Dopet i den Helige Ande och Helgande.
 • Kristi Återkomst.

Smith Wigglesworth citeras “Jag skulle hellre se en själ frälst än 10000 helade”.

Smith Wigglesworth predikade och utförde helande för att dra människor till sig, precis som Kristus gjorde. Under en kväll i Stadshuset tog 500 människor beslutet att följa Kristus. Det uppskattas att 2000 själar blev frälsta under hela kampanjen.

Doktor Oswalk J. Smith sade: “Och så har det varit och så kommer det alltid att vara vid varje äkta utgjutande av den Helige Ande. Det kommer att finnas övertygelse om synd. Människor kommer att bli träffade i hjärtat som på Pingstdagen. Detta är den stora bristen i arbetet idag. Det finns lite eller ingen övertygelse.”

Smith Wigglesworth skildrade sin erfarenhet av en ung kvinna, som blev återuppväckt från de döda, under ett möte i Wellingtons stadshus. Han hade ombedds att få be för en person döende i lungsot. Han stannande över natten för att ta hand om och be för patienten. Under natten dog hon och satan uppenbarade sig vid sängen och skrattade åt honom och sade: “Nu har jag henne säkert.” Smith Wigglesworth sade sedan att han “verkade vara i helvetet och allt förvandlades till mässing”. Detta uttalande frambringade samma gudomliga uppenbarelse i Wellingtons stadshus. Allt som Smith Wigglesworth upplevde i den där dödskammaren kom över mötet genom Andens kraft. Människorna kände det som om de var i själva helvetet. Allting såg ut som ren mässing, även människorna. Spänningen bröts när Smith Wigglesworth berättade hur han ropade till Gud efter hjälp och åberopade blodet. Tron från Gud fyllde hans själ och han kämpade genom i bön. Herren återuppväckte kvinnan från de döda och förde henne tillbaka till livet. Det var efter denna gudomliga manifestation i stadshuset som femhundra själar blev frälsta.

När han blev tillfrågad om hemligheten bakom sin framgång svarade Smith Wigglesworth: “Åh! Jag är ledsen att du ställde den frågan till mig, men jag ska besvara den. Jag är en man med krossat hjärta. Min fru, som betydde allt för mig, dog för elva år sedan. Efter begravningen gick jag tillbaka och lade mig på hennes grav. Jag ville dö där. Men Gud talade till mig och sade till mig att resa mig upp och gå därifrån. Jag sade till honom att om han gav mig dubbla andelen av sin ande – min frus och min egen – skulle jag gå och predika Evangeliet. Gud var nådefull mot mig och besvarade mitt önskemål. Men jag seglar på de stormiga haven ensam. Jag är en ensam man och många gånger är gråta allt jag kan göra.”

“Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.” (PSALTAREN 51:19).

Smith Wigglesworth betonade behovet av att bli Andefylld som i APG 2:4 och trodde på att Andens gåvor skulle vara i funktion i församlingen idag. Han beskyllde den nutida församlingens misslyckande på att de inte följde vad som tydligt lärs ut i Bibeln om den Helige Ande.

Väckelsen i Wellington var en sann väckelse av den Helige Ande. Lite statistik som har likheter med arbetet i Bibeln:

 • Tvåtusen beslut för Kristus
 • Hundratals helade genom handpåläggning
 • Helandeunder genom näsdukar
 • Utkastandet av orena andar
 • Mycket glädje i staden
 • Många blev döpta i vatten efteråt
 • Ungefär 800 personer blev döpta i Anden efteråt, med tecknet att tala i tungor

Predikan 1 - Helighet

given i Stadshuset, Wellington, Nya Zeeland.

1 PETRUSBREVET 1:1-2 “Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bo kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien, utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.”

Vi begränsar hur mycket vi får från Gud därför att våra sinnen inte är villiga att bli överlåtna och våra hjärtan inte är tillräckligt helgade.

Förföljelse kommer när Guds Ande rör på sig. Det beror på att mänskligheten, köttet, är emot gudomliga ting och onda krafter utnyttjar situationen. Jesu Blod är kraftfullt och renande. Uppenbarelse kommer efter att synden är borta och lyfter oss till en högre nivå. Gud har “utvalt” alla till att bli frälsta men det är upp till oss om vi accepterar detta urval och bevisar oss värdiga. Satan har kontroll över sinnen och förblindar människor inför detta urval”.

Det finns ingen helgelse om det inte är helgelse till lydnad. Guds ord är tydligt, det är till för att sväljas och behöver inte bes över. Om du ber över Guds Ord, finns det redan en viss olydnad. Om Bibeln pratar om vattendop, tungotal, brödbrytande och att komma samman, så lyder du.

Inga “men” eller “om”, bara “ska” och “Jag kommer att”.

Jesus Kristus dog och betalade priset för hela världen. De som inte accepterar det förnekar direkt Jesu Blod.

Genom helgelse kommer frid. Helgelse för med sig uppenbarelse som tar dig till det himmelska. Det är ett ställe där Gud pratar och gör sig själv känd för dig.

Vers 3: “Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp.”

Levande hopp är den totala motsatsen till död, den totala motsatsen till det normala. Levande hopp är redo… väntande… levande hopp är fyllt med glädje över förväntningar på Konungen. Vi kan inte ha någon kärlek till världen därför att den kan inte jämföras med den eviga äran.

Vers 4: “Till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder.”

För det första, oförgängligt. För det andra, obesmittat. För det tredje, vissnar inte. För det fjärde, förvarat åt er i himlen. Guds belöning till oss är allt detta och vi får aldrig tappa det ur sikte.

Predikan 2 – Ta Vilan i Besittning

given i Stadshuset, Wellington, Nya Zeeland.

2 KORINTIERBREVET 10:4-5 “(Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen). Ja, vi bryta ned tankebyggnader och alla slags höga bålverk, som uppresas mot kunskapen om Gud, och vi taga alla slags tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad.”

Den Helige Ande kommer att ta Ordet, göra det kraftfullt i dig tills det att varje ond sak som står emot lydnaden och fullheten i Kristus kommer att tyna bort fullständigt. Dopet i den Helige Ande för med sig fullständig vila.

Den Helige Ande kommer att uppenbara Ordet i kroppen och kommer att skilja själ och ande åt tills man inte längre längtar efter njutningar som strider mot Guds sinne och vilja.

HEBRÉERBREVET 4:12 “Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.”

Den Helige Ande ger kraft till Ordet.

Du måste ha en hel Kristus, en full frälsning. Du måste vara fylld av den Helige Ande – en kanal för Honom att flöda genom.

Stå inte emot den Helige Ande!

APOSTLAGÄRNINGARNA 7:51 “I hårdnackade, med oomskurna hjärtan och öron, I stån alltid emot den Helige Ande, I likaväl som edra fäder.”

Predikan 3 – Den Helige Andes Gåvor

given i Wellington, Nya Zeeland.

Vi måste längta efter andliga gåvor.

Smith Wigglesworth talade om tre olika sorter av profetior. Den första, “Tjänst genom den Helige Ande”, är när man talar den Helige Andes tankar, med profetiskt tilltal, som alltid överensstämmer med Guds vilja. Den andra, “Vittnesbörd”. När någon ger ett vittnesbörd i Anden, är det Anden som vittnar och inte det mänskliga köttet. UPPENBARELSEBOKEN 19:10, “Ty Jesu vittnesbörd är profetians ande.” Den tredje är det profetiska yttrandet i församlingen när alla vet att det är från Herren. Det kommer att trösta, stödja och uppbygga.

När vi ber i Anden, är det Anden som ber för oss. Jesus hör Anden be:

 • Försvararen är Jesus
 • Fadern är den svarande
 • Den Helige Ande är den bedjande

ROMARBREVET 8:27 “Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga.”

Den Helige Ande kommer att bygga upp oss så att vi kan bygga upp kyrkan. Den Helige Ande kan ge dig frihet. Den Helige Ande är visdom, profetia och all uppenbarelse. 

Taget från boken "Wigglesworth - Down Under"
av Harry V. Roberts
Jubilee Resources NZ
PO Box 36-044
Wellington 6330
Nya Zeeland