Christian Assemblies International - en pingstförsamling

Flaggor från de länder där Christian Assemblies International finns Australia USA France Germany Switzerland Poland Russia South Africa Sweden Spain Italy Austria Netherlands New Zealand Canada Great Britain Greece

Vänförsamlingar

Ulsters flagga Malawis flagga Flag of Pakistan

Vi är en bibeltrogen pingstkyrka som sprider Guds Ord och utbildar lärjungar i många länder världen över. Våra växande hemgrupper träffas på onsdagar och söndagar för att studera Bibeln och umgås. Vi tror och vet att Bibeln är Guds inspirerade Ord och att Jesus Kristus är Vägen, Sanningen och Livet.

Alla våra medlemmar har upplevt det mönster av frälsning från synd som beskrivs i Nya Testamentet: omvändelse, vattendop genom fullständig nedsänkning och dopet i den Helige Ande (mottagande av den Helige Ande med tungomålstal som tecken på det). Dessa tre steg som tas när man blir en kristen finns beskrivna i APOSTLAGÄRNINGARNA 2:38 och har ändrat våra liv. Alla personer måste vara födda på nytt för att kunna komma in i Guds Rike (se JOHANNESEVANGELIET 3:1-5) och leva det eviga livet, som ges till oss gratis.

Genom tro på Jesus Kristus har vi privilegiet att kontinuerligt vara med om livsförändrande under och mirakelhelanden. Vi tror att Bibeln är helt tillförlitlig och vi läser Reformationsbibeln – vilken bäst överensstämmer med engelskans King James Bibel, vilken Gud låtit helga till att vara kraftigt bidragande till att många väckelser brutit ut inom den engelskspråkiga världen.

Sann kristendom

Om vår församling…

Christian Assemblies [Europe] International är inspirerad av "Pingströrelsen" och består av hemgrupper, vilka är en källa av stöd och gemenskap där varje nyfödd kristen person kan lära sig Guds Vägar i sitt nya liv. Vi har en tät familjeatmosfär och hjälper varandra både andligt och praktiskt, som det beskrivs i Bibeln; vi lever ett kristet liv varenda dag

Gemenskap - lovprisar Gud - undervisning från Bibeln: Huvudmöte i HollandGemenskap - lovprisar Gud - undervisning från Bibeln: Huvudmöte i Holland

Jämfört med den mer ”karismatiska stilen” av tillbedjan som finns spridd idag, är vi ganska konservativa och har behållit många av de ”gamla traditionerna” från våra föregångare. Deras tro och övertygelse var djupt förankrad i HELA Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet, och vi har fått ett stort mått av vår undervisning och vishet från dessa trofasta pionjärer (se JESAJA 46:9). På denna webbplats kommer du att få reda på mer om vår historia, vittnesbörd om Guds livsförändrande kraft och övertygande bevis som visar sanningen i Guds Ord.

Gud kan uppenbara Sig Själv genom intellektet, för Han hänvisar till Sina händers verk (stjärnorna, världen och universum): "Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk" (PSALTAREN 19:1). Eller tänk på den moderna vetenskapens upptäckter om hur humana revben lätt kan växa ut igen och hur stamcellerna i benmärgen kan utvecklas till andra celler som vår kropp består av, vilket ger oss en liten inblick i hur Gud skapade Eva från Adams revben. Å andra sidan leder Han alla dem som söker Honom genom "Trons dörr", för Han ger Sin tro till alla personer som söker sanningen, varigenom man kommer i direkt kontakt med Gud och får uppleva den välsignade vissheten av Hans förlåtelse och frälsande nåd. "Låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete, och till kroppen tvagna med rent vatten" (HEBRÉERBREVET 10:22).

Vi hoppas att du skall tycka att vår webbplats är både intressant och utmanande nog för att få dig att reflektera över om DU SJÄLV är beredd att stå inför Vår Skapare och bli dömd för det du har gjort under ditt jordeliv som Han gett dig. Hans Testamente, Bibeln, visar tydligt att ingen av oss "är beredd”, men att vi måste ödmjuka oss själva och överlämna oss till den ställföreträdande och offrande död och uppståndelse som Jesus Kristus gick igenom för oss. För det är bara genom tro på Jesus Kristus som vi undgår Domen då vi sluter våra ögon på dödsbädden: "Och såsom det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas" (HEBRÉERBREVET 9:27).

Född på nytt - full nedsänkning - ett nytt liv i Kristus! Vattendop i Nya Zeeland...Född på nytt - full nedsänkning - ett nytt liv i Kristus! Vattendop i Nya Zeeland...

Tänk på att: Jesus Kristus kom till denna världen för att dö på korset för en syndfull och förlorad mänsklighet och för att visa oss Sin Kärlek. Genom Kristi död och den triumferande uppståndelse som Gud bestämt för Honom, har Jesus gett varje levande själ – varje man, kvinna och barn på denna jord – den lagliga rättigheten att bli återinrättad i Hans Familj (till och med utöver den tidigare status och relation till Gud som Adam och Eva hade i Edens lustgård). Frälsningen som Han erbjuder oss innefattar återlösning (friköpande), evigt liv och helande från alla våra sjukdomar, vilka vi lidit av på grund av vår fiende, satan. Jesus dog I vårt ställe, som ställföreträdare för våra uppror och överträdelser, på korsets trä nära Jerusalem. Han tog våra synder på Sig Själv, betalade vårt straff av separation från Hans Helige Fader som orsakats av Evas och Adams olydnad, och öppnade frälsningens dörr för alla som omvänder sig och lyder Guds Vilja enligt Bibeln.

"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv" (JOHANNESEVANGELIET 3:16). "Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull; näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår bliva vi helade" (JESAJA 53:5).