Reformationsbibeln del 1

 Skriv ut denna sida

1. Spelar det någon roll om jag använder RB eller SFB?

Visst är det så att ändringarna i SFB inte har påverkat NÅGRA grundläggande doktriner, utan endast väldigt små ändringar i satsbyggnaden?

Svar:

De många hårfina (och inte så hårfina) ändringarna Svenska Folkbibeln (eller SFB) har gjort ändrar verkligen många fundamentala Bibliska doktriner. Listan nedan är inte på långt när fullständig: - 

  1. Kristi Gudom
  2. Jungfrufödseln
  3. Kristi Försoningsdöd
  4. Kristi Uppståndelse
  5. Kristi Himmelsfärd
  6. Treenighetsläran
  7. Doktrinen of Frälsning genom Tro
  8. Doktrinen om Helvetet - hur behandlar SFB denna väldigt viktiga sanning?
  9. The Area of Sexual Sin is distorted by the NIV version

 1. Kristi Gudom

1. Genom att ändra “Gud” till “Han” reducerar SFB det faktum att Jesus är Gud.

1 TIMOTEUSBREVET 3:16 (RB): “Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trod i världen och upptagen i härligheten.”

1 TIMOTEUSBREVET 3:16 (SFB): “Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.”

2. Jesus är evig, Han är begynnelsen och änden.

UPPENBARELSEBOKEN 1:8 (RB): “Jag är A och O, begynnelsen och änden, säger Herren, han som är, som var och skall komma, den Allsmäktige.”

UPPENBARELSEBOKEN 1:8 (SFB): “Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.”

3. SFB utelämnar “genom Jesus Kristus”.

EFESIERBREVET 3:9 (RB): “Och att upplysa alla, vad delaktigheten är i den hemlighet, som från evighet har varit fördold i Gud, som har skapat allt genom Jesus Kristus:”

EFESIERBREVET 3:9 (SFB): “Och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare.”

1 TIMOTEUSBREVET 3:16 (RB): “Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trod i världen och upptagen i härligheten.”

1 TIMOTEUSBREVET 3:16 (SFB): “Och erkänt stor är vår religions hemlighet: Han uppenbarades som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna, vann tro i världen och togs upp i härligheten.”

[Början av sidan

 2. Jungfrufödseln 

1. SFB tar bort “förste son” – ifrågasätter jungfrufödseln!

MATTEUSEVANGELIET 1:25 (RB): “Och han rörde henne inte, förrän hon hade fött sin förste son, och han gav honom namnet Jesus.”

MATTEUSEVANGELIET 1:25 (SFB): “Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.”

2. SFB ändrar “Josef och hans mor” till “föräldrarna”, vilket attackerar jungfrufödseln.

LUKASEVANGELIET 2:43 (RB): “Och när de hade fullgjort dagarna och gick hem igen, blev pojken Jesus kvar i Jerusalem men Josef och hans mor visste det inte.”

LUKASEVANGELIET 2:43 (SFB): “Då festdagarna var över och de vände hem, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem, utan att hans föräldrar visste om det.”

3. Notera att SFB utelämnar “Kristus” och “har kommit i köttet” Detta är viktigt!

1 JOHANNESBREVET 4:3 (RB): “Men varje ande som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är inte från Gud. Det är Antikrists ande, om vilken ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.”

1 JOHANNESBREVET 4:3 (SFB): “och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.”

[Början av sidan

 3. Kristi Försoningsdöd 

1. SFB utelämnar mer än halva versen.

MATTEUSEVANGELIET 27:35 (RB): “Men sedan de korsfäst honom, delade de hans kläder och kastade lott om dem, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten: De har delat mina kläder mellan sig och om min klädnad har de kastat lott.”

MATTEUSEVANGELIET 27:35 (SFB): “När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem.”

2. SFB tar bort versen.

MARKUSEVANGELIET 15:28 (RB): “Så blev skriften fullbordad, som säger: Och bland ogärningsmän blev han räknad.”

MARKUSEVANGELIET 15:28 (SFB) – versen är utelämnad.

3. SFB utelämnar “slog honom i ansiktet”, vilket försvagar uppfyllelsen av JESAJA 50:6 “Jag höll fram min rygg åt dem som slogo mig och mina kinder åt dem som ryckte mig i skägget; jag skylde icke mitt ansikte mot smädelse och spott.”

LUKASEVANGELIET 22:64 (RB): “Och band för hans ögon, slog honom i ansiktet och frågade honom och sade: Profetera. Vem var det som slog?”

LUKASEVANGELIET 22:64 (SFB): “De höljde över honom och sade: ’Profetera! Vem var det som slog dig?’”

4. SFB utelämnar BLODET och ifrågasätter Kristi Gudom i dessa verser:

KOLOSSERBREVET 1:14-15 (RB): “I honom har vi förlossningen genom hans blod, syndernas förlåtelse. Han är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat:”

KOLOSSERBREVET 1:14-15 (SFB): “I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.”

[Början av sidan

4. Kristi Uppståndelse 

1. SFB utelämnar “honom, som lever i evigheternas evigheter”. Jesus sade: “Jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.” UPPENBARELSEBOKEN 1:18.

UPPENBARELSEBOKEN 5:14 (RB): “Och de fyra varelserna sade: Amen, och de tjugofyra äldste föll ner och tillbad honom, som lever i evigheternas evigheter.”

UPPENBARELSEBOKEN 5:14 (SFB): “Och de fyra väsendena sade: "Amen". Och de äldste föll ner och tillbad.”

[Början av sidan

 5. Kristi Himmelsfärd 

1. SFB utelämnar “jag går till Fadern” – detta attackerar den fundamentala doktrinen om Kristi himmelsfärd.

JOHANNESEVANGELIET 16:16 (RB): “En liten tid, och ni ser mig inte och åter en tid, och ni får se mig, ty jag går till Fadern.”

JOHANNESEVANGELIET 16:16 (SFB): “En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig."

2. De utelämnar “är Herren”. Jesus är Herre till Gud Faderns Ära.

1 KORINTIERBREVET 15:47 (RB): “Den första människan är av jorden, jordisk, den andra människan är Herren från himlen.”

1 KORINTIERBREVET 15:47 (SFB): “Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen.”

[Början av sidan

 6. Treenighetsläran 

Många hänvisningar till Guds namn attackeras.

1. SFB tar bort vers 7, och gör en konstruktion där en del av vers 8 blir vers 7.

1 JOHANNESBREVET 5:7-8 (RB): “Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga.”

1 JOHANNESBREVET 5:7-8 (SFB): “Ty det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma.”

2. Den Helige Ande ändrad...

APOSTLAGÄRNINGARNA 8:18 (RB): “När Simon såg, att den Helige Ande gavs därigenom att apostlarna lade händerna på de, bjöd han de pengar.”

APOSTLAGÄRNINGARNA 8:18 (SFB): “När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar.”

JOHANNESEVANGELIET 7:39 (RB): “Men detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty den Helige Ande är ännu inte given, eftersom Jesus ännu inte blivit förhärligad.”

JOHANNESEVANGELIET 7:39 (SFB): “Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.”

Vi kan se att de inte tycker om den “Helige Ande” – varför inte?

[Början av sidan

7. Doktrinen om Frälsning genom Tro 

SFB attackerar denna mycket viktiga doktrin.

1. Guds Ord är vår auktoritet för frälsning och för att besegra Satan.

LUKASEVANGELIET 4:4 (RB): “Då svarade Jesus och sade till honom: Det är skrivet: Människan lever inte enbart av bröd, utan av vart och ett Guds ord.”

LUKASEVANGELIET 4:4 (SFB): “Jesus svarade honom: ’Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.’.”

FRASEN “UTAN AV VART OCH ETT GUDS ORD” har tagits bort – VARFÖR????

2. SFB utelämnar omvändelse!

MATTEUSEVANGELIET 9:13 (RB): “Men gå och lär er vad detta betyder: Jag har behag till barmhärtighet och inte till offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till omvändelse.”

MATTEUSEVANGELIET 9:13 (SFB): “Gå och lär er vad detta ord betyder: Jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

3. I JOHANNESEVANGELIET 3, det stora kapitlet om den Nya Födelsen, skadar SFB doktrinen om frälsning genom tro på Guds Son.

De utelämnar “inte skall förgås” – hänvisningen till helvetet.

JOHANNESEVANGELIET 3:15 (RB): “för att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv.”

JOHANNESEVANGELIET 3:15 (SFB): “för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.”

4. Korset tas också bort från SFB.

MARKUSEVANGELIET 10:21 (RB): “Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade till honom: Ett fattas dig. Gå bort och sälj allt du har till de fattiga, och du ska få en skatt i himlen. Kom sedan och ta korset på dig och följ mig.”

MARKUSEVANGELIET 10:21 (SFB): “Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ’Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig’.”

[Början av sidan

8. Doktrinen om Helvetet – hur behandlar SFB denna väldigt viktiga sanning?

 För att citera NIV’s (eng. motsv. till SFB) utgivare, R. Laird Harris: “Helvetet kan innebära EVIG DÖD”. Han säger vidare: “Det hänvisar till död, inte till något straff.”

1. Vers 44 och 46 utelämnas i SFB.

MARKUSEVANGELIET 9:44 (RB): “Där deras mask inte dör, och elden inte släcks.”

MARKUSEVANGELIET 9:44 (SFB): – versen är utelämnad.

MARKUSEVANGELIET 9:46 (RB): “Där deras mask inte dör, och elden inte släcks.”

MARKUSEVANGELIET 9:46 (SFB) – versen är utelämnad.

[Början av sidan

9. The Area of Sexual Sin is distorted by the NIV version

 1. Why is there a total changing of the text?

DEUTERONOMY 23:17 (KJV): “There shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel.”

DEUTERONOMY 23:17 (NIV): “No Israelite man or woman is to become a shrine prostitute.”

1 KINGS 14:24 (KJV): “And there were also sodomites in the land: and they did according to all the abominations of the nations which the LORD cast out before the children of Israel.”

1 KINGS 14:24 (NIV): “There were even male shrine prostitutes in the land; the people engaged in all the detestable practices of the nations the LORD had driven out before the Israelites.”

2. Read the following Scriptures: 1 KINGS 15:12, 1 KINGS 22:46, and 2 KINGS 23:7. The NIV change “sodomite” to male shrine prostitutes. How would you really know what these “prostitutes” are, if you depended on the NIV translation?

3. You’ll find the NIV also changes the word “whoremonger” to “immoral person”.

EPHESIANS 5:5 (KJV): “For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.”

EPHESIANS 5:5 (NIV): “For of this you can be sure: No immoral, impure or greedy person--such a man is an idolater--has any inheritance in the kingdom of Christ and of God.”

[Början av sidan]