Reformationsbibeln del 3

Skriv ut denna sida

3. Bör de glömda böckerna vara en del av vår Bibel?

Bör de "glömda böckerna " (Enok, Böcker om Adam & Eva, och ganska många andra återupptäckta ganska nyligen) vara en del av vår Bibel? Kanske till och med de så kallade Apokryfterna också? När allt kommer omkring säger Paulus i 1 KORINTIERBREVET "Jag skrev till eder i mitt brev…" – vad tror du om detta?

Svar:

Dr Samuel C. Gipp nämner i sin bok "The Answer Book" (engelsk text) följande fakta om Apokryferna:
1. Ingen av de omnämnda böckerna är skrivna på det hebreiska språket (vilket var det enda språk som användes av de inspirerade författarna av det Gamla Testamentet).
2. Ingen av dessa författare gjorde anspråk på någon gudomlig inspiration.
3. Dessa böcker erkändes aldrig som heliga Skrifter av den Judiska Kyrkan, och var därför inte sanktionerad av vår Herre.
4. De tilläts inte en plats bland de heliga böckerna under de första fyra århundradena av den Kristna Församlingen.
5. De innehåller “otroliga” och motsägelsefulla uttalanden (Antiokus Epifanes dör tre gånger på olika sätt i de två Makabeerböckerna).
6. De innehåller doktriner som skiljer sig åt från Bibeln, så som bön för de döda och syndfri fullkomlighet.
7. Apokryferna undervisar om sådana bruk som lögn, självmord, lönnmord och magisk besvärjelse.

Bibeln nämner inga andra böcker eller brev, men ger det här auktoritet åt oss att lägga till något till Bibeln? Dessa böcker kanske är intressanta för historiska studier, men detta innebär inte att de uppfyller kraven för vad Bibeln beskriver som det inspirerade "Ordet från Gud". Detta är särskilt fallet när deras egen undervisning, deras jämförelse med accepterade Bibelavsnitt liksom vittnesbördet om Jesus Kristus och den Tidiga Kyrkan INTE visar att de är inspirerade.

"ALLT GUDS TAL ÄR LUTTRAT; HAN ÄR EN SKÖLD FÖR DEM SOM TAGA SIN TILLFLYKT TILL HONOM. LÄGG IKKE NÅGOT TILL HANS ORD, PÅ DET ATT HAN ICKE MÅ BESLÅG DIG MED LÖGN." ORDSPRÅKSBOKEN 30:5-6