Att leva hälsosamt

Bibeln säger att din kropp är ett tempel!  Klicka nedan för att läsa mer om vad Bibeln säger om hälsosam livsstil, i synnerhet med tanke på maten vi äter.

Jesus Kristus är vår frid med Gud

Denna artikel tar fram Bibelverser som belyser missbruket av olika substanser. Den visar att Gud inte vill att Hans barn skall söka mening i sådant som inte är bestående. Jesus Kristus fyller alla våra behov, så att vi som kristna inte behöver ta till droger eller kemiska substanser i ett försök att uppnå det som endast Gud kan ge oss.

Vad säger Bibeln om alkohol?

Undrar du över om kristna får dricka eller inte? Denna uttömmande avhandling borde ge dig svaren du behöver för att känna till Guds vilja i denna fråga.

Grisen och du

"Allsmäktige Gud, om Du kan välsigna vad Du har förbannat, välsigna denna orena gris för deras kroppar." Detta var bönen från Smith Wigglesworth, när han blev tillfrågad att be för välsignelsen över en måltid som innehöll fläsk. I det Gamla Testamentet gav Gud Sitt folk regler angående vad de skulle och vad de inte skulle äta. Många kristna menar att de Bibliska lagarna angående mat inte är avsedda för vår tid eftersom vi nu är under nåden och inte under lagen. Denna artikel undersöker både Bibeln och de ohälsosamma konsekvenserna av att äta fläsk, och avslöjar att alla Guds bud är av godo för dem som lyder dem.

Hälsa och Guds Lag

Lär dig om livets grunder – vad sade Gud att vi skulle äta? Dessa bud är like viktiga som andra – Om vi vill leva ett långt och hälsosamt liv behöver vi följa dem!

Tabell över förenlig mat

Denna tabell baseras på Haydieten och skapades av Dr W. H. Hay. Den huvudsakliga principen är att mat kan klassificeras i tre olika slag beroende på vilken sorts kemikalier som behövs för att bryta ned dem i kroppen:

Varför griskött borde förbjudas

Många av sjukdomarna vi ser nuförtiden orsakas av ett felaktigt ätande. Ta reda på varför ätande av griskött kan orsaka sjukdom och till och med död!

Medicin

Det är allmänt känt att omfattande drickande under graviditeten orsakar ett tillstånd känt som FAS (Fetalt Alkoholsyndrom). Dock inser många mödrar inte att så lite som en drink möjligen kan förstöra deras barns utveckling och föra med sig livslånga skador. Denna artikel är en varning om att även måttligt drickande under graviditeten är farligt för det ofödda barnet.

Se upp för matoljor – “canola-olja”

Det pågår en stor debatt om vilka typer av matoljor som är hälsosamma och vilka som inte är det. För inte alltför många år sedan kom en ny typ av matolja: Canola-olja. Det påstås att den är en av de mest hälsosamma oljorna, men så är inte fallet. Denna artikel diskuterar Canola-oljans ursprung och avslöjar några chockerande fakta om dess sanna påverkan på mänsklig hälsa.