Söndagsskola och ungdom

Scott och Ree med barnbarnScott och Ree med barnbarn

"Låten barnen komma till mig..." MARKUSEVANGELIET 10:14

Bibelordet ovan syftar inte endast på att de barnen vid den tiden skulle kunna komma nära Jesus, utan vad som är mycket viktigare är att föräldrar och lärare i dagens värld förstår att våra barn är en gåva ‘till låns’ från Gud. Vi har fått omvårdnaden om dem och det är vårt ansvar att uppfostra dem i enlighet med Bibeln, och möjliggöra för dem att också komma till Jesus under sin levnad.

I detta sammanhang är det tydligt att Söndagsskoleavdelningen har en av de viktigaste funktionerna i församlingen. Denna del av vår hemsida är utformad för att visa dig lite om våra Söndagsskoleprogram och aktiviteter.

Vi vill också hjälpa dig med att göra de rätta, välgrundade valen angående det material dina barn konfronteras med i denna värld.

Tonåringar vid vårt huvudmöte i Holland (sommaren 2014)Tonåringar vid vårt huvudmöte i Holland (sommaren 2014)

Ansvaret ligger i första hand hos föräldrarna, och lärarna, att vist välja vilka vanor som skall tillåtas att utvecklas hos våra minsta och vilket material (filmer, böcker, musik etc) som skall tillåtas att ha inflytande över dem.

Våra barn har en mäktig fiende. Motståndaren sover eller vilar aldrig. Därför måste vi som föräldrar se till att vi när våra barns själar från Guds Ord.

"Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal." ORDSPRÅKSBOKEN 22:6

Fotoalbum

Foto av Ree på stranden med sina barnbarnRee på stranden med sina barnbarn

Här kan du se många av barnen när de har roligt, när de lär sig i söndagsskolan och deltar i flera olika aktiviteter under våra sommarläger. Vi uppmuntrar våra barn att vara aktiva i församlingen, att lära sig spela instrument för att utveckla sina talanger och också för att kunna spela i mötena. Våra barn lär sig två eller tre språk, vilket hjälper dem att kommunicera med sina vänner i andra länder när de besöker dem, eftersom vi reser internationellt inom vår församling.