Tonårsfrågor

Grundläggande om frälsning

Några av skälen och orsakerna. Är nästan tillräckligt bra? Ta reda på svaren till några vanliga frågor om frälsning. [Läs mer]

Vad gör du med ditt liv?

Om du har levat i 20 år, har det gått 7300 dagar. Hur har du tillbringat din tid sett från Guds synvinkel? [Läs mer]

Alkohol

Jesus Kristus är vår frid med Gud: Vad säger Guds Ord om alkohol, cigaretter & tobak, och drogmissbruk i allmänhet?

Denna artikel tar fram Bibelverser som belyser missbruket av olika substanser. Den visar att Gud inte vill att Hans barn skall söka mening i sådant som inte är bestående. Jesus Kristus fyller alla våra behov, så att vi som kristna inte behöver ta till droger eller kemiska substanser i ett försök att uppnå det som endast Gud kan ge oss. [Läs mer]

Alkohol och Bibeln

Undrar du över om kristna får dricka eller inte? Denna uttömmande avhandling borde ge dig svaren du behöver för att känna till Guds vilja i denna fråga. [Läs mer]

Hjärnskada

Denna artikel talar om alkoholens farliga inverkan på hjärnan, och förklarar att till och med små mängder alkohol dödar hjärnceller. [Läs mer]

Skapelse eller Evolution

Skapelse eller Evolution

Undrar du var vi kommer ifrån? Leter du efter alternativ till evolutionsteorin som lärs ut våra skolor? Besök Creation Ministries International webbplats för med information om skapelse. Den är en utmärkt källa av svar på frågor angående vetenskap och Bibeln.

Om du behöver ytterligare information finns det en mängd olika temablad i vår sektion med Bibelstudier.