Flicka helad från spastiskt gångsätt

Annette, FD - Sydney, Australien

Foto på Annette

Hälsningar från Australien!

Det här är ett vittnesbörd om ett under som jag bevittnade för några år sedan. Jag hade redan sett och hört om helandeunder, men inga så dramatiska som de som beskrivs i Bibeln. Detta bekymrade mig och gjorde att jag tvivlade på om jag var på rätt väg. Det står ändå i Bibeln att ”de som tror” skall uppleva exakt samma under som Jesus utförde.

“Sannerligen, sannerligen säger jag [Jesus] er: Den som tror på mig, han skall också göra de gärningar som jag gör” (JOHANNESEVANGELIET 14:12).

“… dessa tecken skall följa dem som tror: …på sjuka skall de lägga händerna, och de skall bli friska.” (MARKUSEVANGELIET 16:17-18).

Jag var med i 'församlingsgruppen' i Braunschweig i norra Tyskland, och efter det att gränsen till forna Östtyskland hade öppnats reste vi ibland till Dresden för att besöka några av bröderna och systrarna där. En söndagsmorgon delade vi ut kristna traktat och jag började tala med en dam om helande, och sa att Jesus kan hela vem som helst. "Om jag lägger händerna på en sjuk person och ber i Jesu Namn", sa jag till henne, "så kommer Jesus att hela den personen". Damen var dock ganska skeptisk.

Kort efter detta samtal såg jag en flicka som helt klart hade ett spastiskt sätt att gå på. Hennes ben var kraftigt böjda och hon släpade sig igenom shoppingcentret. Jag gav henne ett traktat utan att säga någonting, därför att jag trodde att hon ändå inte skulle förstå något. Hon tog traktatet och fortsatte att släpa sig igenom shoppingcentret.

Plötsligt slog mig tanken att jag inte hade berättat för henne att Jesus kunde hela henne. Jag sprang ifatt henne, pekade på traktatet och sade: "Det handlar om Jesus".

Hon frågade: "Vem är Jesus?" Jag svarade: "Han kan hela dig". Hon frågade mig bara, utan minsta tvivel i blicken: "Hur gör Han det?"

Jag förklarade att jag skulle lägga händerna på henne och be. Jag frågade vad hon hette och hon svarade att hon hette Johanna. Jag frågade också vad som var fel med henne, men hon kunde inte förklara så mycket för mig om sitt tillstånd.

Jag lade sedan mina händer på henne och bad i Jesu namn att Gud skulle hela Johannas ben. När jag öppnade mina ögon hoppade Johanna omkring och skrattade, och hennes ben var helt raka! Till en början kunde jag inte tro mina ögon, men sedan började jag skratta av glädje och vi kramade varandra. Jag hade sett vad Guds kraft kan göra om vi inte tvivlar på Honom. För Gud är allting verkligen möjligt (MARKUSEVANGELIET 10:27).

Prisa Herren!

I Jesu Kärlek,

Annette

Post new comment